Запущен обновленный официальный сайт Совета по отбору судей Кыргызской Республики. Сайт доступен по адресу: www.otbor.sot.kg.
 

КУЛАКТАНДЫРУУ

Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кенеши

 

К У Л А К Т А Н Д Ы Р У У

 

Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кенеши Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 5 бош кызмат ордуна сынактык тандоо жарыялайт.

 

Арызды жана документтерди Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти жарыялангандан тартып 10 к?нд?н ичинде1-июльга чейин саат 09:00дон 18:00го чейин кабыл алат. Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Султан Ибраимов к?ч?с?,64, 4-кабат, 8-кабинет. Кошумча маалыматты (0312) 48-61-13 жана (0558) 88-72-34 телефон номерлерине чалып же www.otborsudei.kg сайтынан алууга болот.

 

Арызга тиркел??ч? документтер:

1)                паспорттун к?ч?рм?с?;

2)                жогорку юридикалык билими ж?н?нд?г? дипломдун нотариалдык к?б?л?нд?р?лг?н к?ч?рм?с?;

3)                эмгек китепчесинин к?б?л?нд?р?лг?н к?ч?рм?с?, юридикалык кесипте иштеген стажын тастыктаган башка документтер;

4)                сынакка катышуу к?н?н? чейин бир жылдан ашпаган убакытка чейин берилген саламаттыгынын абалы ж?н?нд?г? медициналык корутунду (№086 ?лг?с?нд?г? справка);

5)                талапкердин инсандыгын м?н?зд?г?н пикирлер, сунуштар (бар болсо);

6)                3х4 ?лч?мд?г? бир фотос?р?т;

7)                тиркеме мукаба (скоросшиватель).

 

Кыргыз Республикасынын учурда иштеп жаткан судьялары Сот департаментине арыз жолдоо менен сынактык тандоого катышууга укуктуу.

 

Тизмеде к?рс?т?лг?н арыз жана документтерди тапшырууда бардык талапкерлер Сот департаментинде «Судьялык кызматка талапкердин анкетасын» толтурушат.

 

Сынакка катышууга арыз берген Кыргыз Республикасынын учурда иштеп жаткан судьяларынын ?зд?к иштерин Судьяларды тандоо боюнча ке?ешке соттун аппараттары жана Сот департаменти тарабынан ж?н?т?л?т.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьялыгына талапкерлерге коюлуучу талаптар:

1)     Кыргыз Республикасынын жараны;

2)     Жашы 40 жаштан кем эмес, 70 жаштан улуу эмес;

3)     Жогорку юридикалык билими;

4)     Юридикалык кесиби боюнча он жылдан кем эмес иш стажы, анын ичинде беш жылдык судьялык стажы бар.
добавлен: 21.06.2016. 09:21
просмотров: 763


Блог
Председателя Совета

Совет по отбору судей Кыргызской Республики принимает положительные и отрицательные отзывы кандидатов на должность судей Кыргызской Республики.
Для кандидатов на должность судей Конституционной палаты Верховного Суда КР!

Интернет-приемная

 всего вопросов: 743
 всего ответов:    572

Видео