Запущен обновленный официальный сайт Совета по отбору судей Кыргызской Республики. Сайт доступен по адресу: www.otbor.sot.kg.
 

Бишкек шаарынын райондоруна конкурс жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кенеши

 

К У Л А К Т А Н Д Ы Р У У

 

Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кенеши Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 16 бош кызмат ордуна, Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 13 бош кызмат ордуна, Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун 14 бош кызмат ордуна, Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун 15 бош кызмат ордуна сынактык тандоо жарыялайт.

 

Арызды жана документтерди Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти 2015-жылдын 23-мартынан 11-апрелине чейин 19 кун ичинде 09:00дон 18:00го чейин кабыл алат. Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Султан Ибраимов кочосу, 64, 4-кабат, 8-кабинет. Кошумча маалыматты (0312) 48-61-13 жана (0558) 88-72-34 телефон номерлерине чалып же www.otborsudei.kg сайтынан алууга болот.

 

Арызга тиркелуучу документтер:

1)                 паспорттун кочурмосу;

2)                 жогорку юридикалык билими жонундогу дипломдун нотариалдык куболондурулгон кочурмосу;

3)                 эмгек китепчесинин куболондурулгон кочурмосу, юридикалык кесипте иштоо стажы тастыктаган башка документтер;

4)                 сынакка катышуу кунуно чейин бир жылдан ашпаган убакыт мурда берилген саламаттыгынын абалы жонундо медициналык кортунду (№086 улгусундогу справка);

5)                 Кыргыз Республикасынын «Судьяларынын статусу жµн‰ндµг‰» конституциялык Мыйзамдын 17-беренесинин 2-болугундо жана «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жонундо» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына озгортуулор жана толуктоолор киргизуу тууралуу» конституциялык Мыйзамынын 2-беренесинин 2-бµл‰г‰ндµ каралган талапкерге коюлуучу кошумча талаптардын болушун ырастоочу документ.

Кыргыз Республикасынын «Судьяларынын статусу жонундогу» конституциялык Мыйзамдын 17-беренесинин 2-болугу: «Жергиликтуу соттун судьясынын кызматын ээлоого биринчи жолу талапкерленген жана судьялык иш стаждары жок адамдарга, ошондой эле судьялык иш стаждары бар адамдарга, ошол эле убакта алардын конкурска катышууга арыз бергендиги менен судьялык кызматтан бошотулган же судьялык ыйгарым укугу токтотулган мооноттун ортосундагы тыныгуу он жылдан ашса, анда томондогудой кошумча талаптар белгиленет: квалификациялык экзаменди (мындан ары - экзамен) беруунун натыйжалары боюнча берилуучу сертификаттын болушу. Экзамен талапкерлердин кундузгу же сырттан окуунун жыйынтыктары боюнча тапшырылат. Сертификат уч жыл бою жарактуу. Окутуунун программасы, экзаменди алуу боюнча комиссиянын курамы, ошондой эле аны беруунун тартиби Судьялар кенеши тарабынан бекитилет.»

Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жонундо» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына озгортуулор жана толуктоолор киргизуу тууралуу» конституциялык Мыйзамынын 2-беренесинин 2-болугу: «Жергиликтуу соттордун судьялык кызмат ордуна талапкерлер окутуудан откорулбостон квалификациялык экзамен берууго жана ангемелешууго жол берилууго укуктуу.»

6)                 талапкердин инсандыгын муноздогон пикирлер, сунуштар (бар болсо);

7)                 3х4 олчомдогу бир фотосурот;

8)                 Тиркеме папка.

 

Кыргыз Республикасынын учурда иштеп жаткан судьялары Сот департаментине арыз жолдоо менен сынактык тандоого катышууга укуктуу.

 

Тизмеде корсотулгон арыз жана документтерди тапшырууда бардык талапкерлер Сот департаментинде «Судьялык кызматка талапкердин анкетасын» толтурушат.

 

Сынакка катышууга арыз берген Кыргыз Республикасынын учурунда иштеп жаткан судьяларынын оздук иштерин Судьяларды тандоо боюнча кенешке Сот департаменти жонотот.

 

Кыргыз Республикасынын жергиликтуу сотунун судьялыгына талапкерге коюлуучу талаптар:

1)      Кыргыз Республикасынын жараны;

2)      Жашы 30 жаштан жаш эмес, 65 жаштан улуу эмес;

3)      Жогорку юридикалык билими;

4)      Юридикалык кесиби боюнча 5 жылдан кем эмес иш стажы.

 
добавлен: 23.03.2015. 08:57
просмотров: 1918


Блог
Председателя Совета

Совет по отбору судей Кыргызской Республики принимает положительные и отрицательные отзывы кандидатов на должность судей Кыргызской Республики.
Для кандидатов на должность судей Конституционной палаты Верховного Суда КР!

Интернет-приемная

 всего вопросов: 743
 всего ответов:    572

Видео