Интернет приемная
Ваше ФИО:

Ваш e-mail:

Ваш вопрос:

Выберите крестик:
 
 
       
       
 
Всего вопросов: 741
Всего ответов: 572
 

Judi добавлен 12.05.2018   

owwdFp https://www.genericpharmacydrug.com

Челси Ли добавлен 24.04.2018   

Список всех представителей верховного суда со дня независимости КР

Аппарат областного суда добавлен 20.04.2018   

Урматтуу Талас облсотуна кайрадан конкурска ото албагандар!!! Биздин атыбыздан жалган, каралоо маалыматты жарыялоонун озу Сиздер учун уят!!! 1. Боромбаев М.И.тин эч кандай Мерс автоунаасы жок, 2. Ал ото так иштеген, чынчыл адилеттуу судья! Биз сыяктуу эле жаш кезинен сот системасында талыкпай туура иштеп келген кызматкер! 3. Анын кимдир бироого акча беришине далилинер жок болсо, Кудайдын алдында чон куноо келтирип, каралоонор денгээлинердин ото пас экенин далилдеп турат. Тандоодон озунор ото албаганынарга козунор жетип, артка бергенинерге ким куноолуу?! Ошол облсотто жаман интригаларды жасабай, туз журсонор, эмнеден коркмок эленер?! Боромбаев М. И. интригасыз жургон учун Кудай ага чон жардам берди! Туштон кийин, жыгылган курошко тойбойт деп, чыканак тиштеп, коро албастык кылуунун эч кажети жок! Артынардан жакшы соз калтырып, сый-урматта кетсенер болмок...Боткону чалып, ынтымакты кетирип, озунор эн жаман атка конуп кетип калдынар...Кудайдын козу туз болсун мындан ары да. Кудайга мин мертебе тобо! Таластын элине чон женилдик болду! Кайра келбей койсонор, биз эч таарынбайбыз! Барган жериниздерден багыныздар ачылсын. Аллах Сиздерге ыйман берсин!

Заявители добавлен 17.04.2018   

Урматтуу Рита айым! Кыргыз Республикасынын Сот системасы корупцияланып калганына дагы бир ирет инандык паракорочулуктун башааты соторду тандо кенешинде экен анткени жакында Талас областык сотуна судялыка отушкон Боронбаев уялбастан эле мерс автомобилин сатып Жээнбековдун админст Алмаз аттуу балага олчайган акча берип отбордон отуп кети пара берип дайындалган бул кийин парасыз адилет калыс чечим чыгарышат деп ким кепилдик берет!!!! 5 жыл Карабурадан чогулткан чачып обратно чогултуп жетишеалышат экен бул Боронбаев деген сот??!!Биз мындай кайрылууларды ПРЕЗЕДЕНТИБИЗГЕ чейин жонотобуз беш жашабай жатышып паракорчулукка малынышкан бул сот системада орун жок депЭсептейбиз!Конулунузго алып байкап корунузчу суранабызю.

Жылкыбаев Жанарбек Талапбекович добавлен 30.03.2018   

Календарный график отбора на вакантной должности судей местных судов Кыргызской Республики т.е я првильно понял это там указываются даты и районы в в которых истекают полномочия судей если не так исправте меня пож-ста

Швайберов Сергей Анатольевич добавлен 29.03.2018   

Президенту Кыргызской Республики Жеенбекову Сооронбай Шариповичу, Копия: Омбудсмену Кыргызской Республики Оторбаеву КубатбекуТабалдиевичу, Копия: Председателю Верховного суда Токбаевой Айнаш Абдымановне, Копия: Председателю Совета по отбору судей Бегалиеву Тилектешу Ишеналиевичу Копия: Председателю дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики Токтомамбетову ЭркинбекуБожокоевичу От: Швайберова Сергея Анатольевича, Адрес: г. Бишкек, ул. Аммосова, дом 56, тел 0700223200 ЖАЛОБА На действия судьи 27 марта 2018 года судья Ленинского районного суда города Бишкек Сейдакматова А. А. рассматривала гражданское дело по Заявлению Швайберова С. А. о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, заинтересованное лицо Асанбекова С. С. В начале процесса, когда судья спросила у сторон, имеются ли ходатайства и заявления, Швайберов С. А. подал Заявление о принятии мер по обеспечению иска. В обоснование своего заявления Швайберов представил судье на обозрение конверт почтового отправления по адресу спорного дома № 56 по ул. Аммосова, принадлежащего Асанбековой С. С., с отметкой о том, что Асанбекова С. С. два года назад продала дом и выбыла в неизвестном направлении. Судья Сейдакматова А. А. ознакомилась с надписью на конверте, заверила его копию и возвратила конверт Швайберову С. А., сказала, что заявленное Ходатайство оставляет открытым. Далее приступила к рассмотрению дела по существу. Выслушала мнение Асанбековой С. С. и приняла у нее документы для приобщения к материалам дела. Так как наступило время обеденного перерыва, судья Сейдакматова А. А. объявила перерыв до 28.03.2018 года к 14.30 часам. В назначенное время судебное заседание не состоялось, потому что судья Сейдакматова А. А. на процесс не явилась. Секретарь сообщил, что судья Сейдакматова А. А. являясь председателем Ленинского районного суда, поехала по делам в городской суд, потому что 30 марта в Верховном суде Кыргызской Республики должен состояться Пленум Верховного суда. Какая связь между Пленумом Верховного суда и поездкой в городской суд, секретарь объяснить не смогла, как не смогла объяснить, почему не предупредили стороны о том, что процесс не состоится, ведь номера телефонов есть в извещении и в материалах дела, почему у Председателя такое наплевательское отношение к гражданам своей страны, у которых она на службе в соответствие с пунктом 1 статьи 5 Конституции Кыргызской Республики: «Государство и его органы служат всему обществу, а не какой-то его части». Или судья Сейдакматова А. А. считает что Ленинский районный суд это ее частная лавочка, где она может делать все что захочет и как захочет? Швайберов С. А. попросил секретаря выдать Определение, вынесенное судьей Сейдакматовой А. А. по результатам рассмотрения его Заявления о принятии мер по обеспечению иска, на что секретарь ответила, что Определения нет, потому что судья Сейдакматова А. А. оставила вопрос открытым. ОДНАКО императивная норма пункта 1 Статьи 145 Гражданского процессуального Кодекса Кыргызской Республики обязывает судью «рассмотреть Заявление об обеспечении иска не позднее следующего дня после его поступления в суд без извещения ответчика и других лиц, участвующих в деле. О принятии мер обеспечения иска суд (судья) выносит определение». Эта норма судьей Сейдакматовой А. А. была нарушена. Заявление Швайберов С. А. подал 20 марта 2018 года во время судебного разбирательства, следовательно судья Сейдакматова А. А. была обязана рассмотреть Заявление о принятии мер по обеспечению иска не позднее 21 марта 2018 года и в соответствие с нормой статьи 228 Гражданского процессуального Кодекса Кыргызской Республики, «Лицам, участвующим в деле, копии определения суда об обеспечении иска высылаются не позднее трех дней со дня вынесения определения», выслать Швайберову С. А. НО Эта норма судьей Сейдакматовой А. А. тоже была нарушена. Тогда Швайберов С. А. обратился к секретарю с просьбой предоставить протокол судебного заседания от 20 марта 2018 года, но получил отказ по причине его отсутствия. В соответствие с нормой статьи 231 Гражданского процессуального Кодекса Кыргызской Республики, пункта 5: «Протокол должен быть составлен и подписан не позднее трех дней после окончания судебного заседания», пункта 8: «Протокол подписывается председательствующим и секретарем судебного заседания». Эти нормы судьей Сейдакматовой А. А. также были нарушены. Так же Швайберов С. А. получил от представителя по доверенности Кучменовой А. Х. копию Частной жалобы, с отметкой о принятии жалобы канцелярией Ленинского районного суда от 28.03.2018 года на Определение судьи Сейдакматовой А. А. от 20 марта 2018 года об отказе в удовлетворении заявления представителя Кучменовой А. Х. и показал секретарю судьи Сейдакматовой А. А., которая после этого созвонилась с судьей Сейдакматовой А. А. и назначила следующее судебное заседание на 2.04.2018 года, хотя при подаче жалобы в вышестоящую инстанцию судебное разбирательство прекращается до вынесения решения вышестоящей инстанцией по существу жалобы. Эта норма судьей Сейдакматовой А. А. тоже была нарушена. Все это, казалось бы, небольшие нарушения закона, НО они нарушают Конституционные права Швайберова С. А., гарантированные пунктом 1 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики: «Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Права и свободы человека являются высшей ценностью. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности законодательной, исполнительной власти и органов местного самоуправления». А когда нарушение прав граждан позволяет себе Председатель суда, который должен быть образцовым исполнителем закона и ревностным поборником нравственности, на которого должны равняться другие судьи Ленинского района, НО если этого нет, КАК такой Председатель может требовать с других судей то, что не выполняет и чего не придерживается сам?? Кстати о нравственности, судья Сейдакматова А. А. превратила государственное помещение районного суда – оплот правосудия Ленинского района столицы в галерею частных экспозиций, которые в большинстве своем не имеют никакого отношения к правосудию, репродукции низкого качества и эротического содержания с обнаженными женщинами, как в личной комнате для интимных отношений в доме для свиданий. Да и образцовым исполнителем закона судью Сейдакматову А. А. нельзя назвать, потому что она в лице Председателя районного суда потворствует незаконной торговле без разрешительных документов прямо напротив здания районного суда, полагаю, что небескорыстно, потому как имеет полномочия и милиционеров, чтоб не допустить этого. Исходя из вышеизложенного, ПРОШУ ВАС 1. Возбудить дисциплинарное производство в отношении судьи Ленинского районного суда г. Бишкек Сейдакматовой А. А. за допущенные нарушения. 2. Освободить от занимаемой должности с исключением из состава судей. Швайберов С.А. ________________ « 27 » февраля 2018 года. Приложение: 1.копия судебной повестки на 28.03.2018 года и судебной повестки на 02.04.2018 г. - 1л. 2.копия Частной жалобы на Определение Ленинского районного суда от 20.03.18 г. - 1 л. 3.четыре фотографии из галереи Ленинского районного суда - 1 л.

НТК добавлен 05.03.2018   

Нарын обл. сотунун судьялары Ташмамбетов, Асанбаев, Байышов 2018-жылдын 1-мартында кызматка кайра орноштуруу жонундо иш карашты. Иш боюнча Нарын облустук мамлекеттик телерадиоберуу компаниясынын кызматкери 3 сааттан ашык убакыт кызмат ордунда жуйолуу себептерсиз жок болгону аныкталып, акты тузулгон. Бул кызматкер кызмат ордунда жуйолуу себептерсиз жок болгону жонундо тушунук беруудон баш тарткан, бул боюнча акты тузулуп, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 83-ст. 6-п. а)-пункчасына ылайык кызмат ордунан бошотулган. Кызматтан бошотуу жонундо Буйрук менен таанышып, эмгек китепчесин алып кетуу жонундо жазуу турундо билдируу жиберилген. Кыскасы кызматтан бошотуу КРнын Эмгек кодексинин талаптарын сактоо менен жургузулгон. Нарын шаардык соту кызматкердин арызын канааттандыруусуз калтырган. Ал эми Нарын обл. соттун жогорудагы судьялары бул иш боюнча профсоюз уюмунун макулдугу алынган эмес, тартиптик жаза катары биринчи эскертуу, согуш беруу берилиши керек деген жуйоо менен кызматына кайра орноштурушту. Эмгек кодексинин 84-беренесинде профсоюз уюмунун кайсы учурда макулдугу керек экендиги так корсотулгон. 83-беренеде кызматкер милдетин одоно турдо бир жолу бузса эскертуу берилиши керек деген талап жок. Урматтуу окурман! Сиз билсениз бизге тушундуруп бере аласызбы, Эмгек кодексинде озгортуулор киргенби, же соттор озгорто берсе болобу? Эми жогорку сот мыйзам талаптарын кандай колдонушат экенин королу.

Айтбаева Асыл добавлен 16.02.2018   

ОБРАЩЕНИЕ Участников Гражданского форума «За очищение судебной системы» к Совету по отбору судей Кыргызской Республики Уважаемые члены Совета по отбору судей! Конституцией Кыргызской Республики на Вас возложена важная общественная миссия и государственная задача – отбор судей Кыргызской Республики. Общество ожидает от Вас добросовестного, ответственного выполнения своих функций, от Вас напрямую зависит будет ли в нашем государстве функционировать независимый, свободный от политической предубежденности и корыстных интересов суд, выступающий гарантом законности и справедливости, от Вас зависит качество отправления правосудия, играющего исключительную роль в защите и восстановлении нарушенных прав и свобод человека. Сегодня, согласно части 7 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики, Совет по отбору судей формируется из судей и представителей гражданского общества, которые составляют в Совете по отбору судей большинство. Включение в Совет по отбору судей лиц, не наделенных государственно-властными полномочиями, не выполняющих функции представителей органов государственной власти, является гарантией независимости и открытости его деятельности, гражданского участия и гражданского контроля за деятельностью судебной системы, возможности влиять на качество отбора судей, способствовать повышению авторитета судебной власти и общественно доверия к суду за счет отбора судей, отвечающих высоким стандартам отправления правосудия. Совет по отбору судей функционирует 7 лет, и несмотря на проведенную работу по обновлению количественного состава судейского корпуса, авторитет судов и доверие общества к судьям остаются на критически низком уровне, не улучшилось качество отправления правосудия, суды так и не стали независимой ветвью власти. Степень независимости судебной власти особенно ярко проявляется в особой категории дел, которые имеют политическую подоплеку. Судьи устойчиво демонстрируют подчиненность иным ветвям власти, готовность принимать позицию следствия и государственного обвинения, не противодействуют внешнему давлению и не проявляют самостоятельности. Безвольная, инертная модель поведения судей являются главной причиной отсутствия независимого, беспристрастного и объективного суда. Судебные процессы все чаще используются в качестве основного инструмента политической? борьбы. Власть, сталкиваясь с активным политическим и гражданским оппонированием, для очистки общественно-политического поля использует именно суды. Особую обеспокоенность вызывают решения судов, якобы защищающие честь и достоинства Президента и людей из его ближайшего окружения, а на самом деле направленные на наказание свободных и независимых СМИ, журналистов и гражданских активистов. По сути, именно судьи в нашей стране превратились в государственных цензоров, подрывающих фундаментальные демократические ценности, в частности свободу слова и СМИ. Очевидно усиление процесса политизации правосудия и увеличения количества политически мотивированных, необъективных судебных решений, следовательно и значительное снижение общего уровня судебной независимости. В результате повышенного общественного интерес к таким делам, массовое недовольство принятыми решениями еще более снизило уровень доверия населения к судам. Между тем, именно судьи, выносящие политически мотивированные решения, грубо растаптывающие ценности и принципы правосудия претендуют на высшие должности в судебной системе. Речь идет о председателе Бишкекского городского суда Воронцовой И.Н. и судье Октябрьского районного суда Архаровой К., которые неоднократно выносили решения, угодные тем или иным политическим фигурам. Судьи Воронцова и Архарова относятся к особой категории «карманных» судей, пользующихся исключительным доверием со стороны власти, беспрекословно выполняющие любые поручения и указания сверху. Как правило, такие судьи не встречают никаких препятствий при карьерном продвижении, обласканы и облагодетельствованы поощрениями и различными льготами. У этих судей отсутствуют необходимые для выполнения судейских функций нравственно-ценностные установки, нет понимания профессионального долга и осознания своей личной ответственности как носителей правосудия. Именно нравственный потенциал судьи (непредвзятость, открытость, неподкупность, ответственность, добросовестность, самостоятельность) в сочетании с профессионализмом могут обеспечить достижение наилучшего социального результата – беспристрастного, справедливого, независимого и самостоятельного суда. Между тем, деятельность вышеуказанных судей, показывает, что они не имеют ни стремления, ни желания противостоять оказываемому на них давлению. Напротив, исполнение политических заказов для них является гарантией карьерного продвижения и пожизненного назначения. Такие явления, широко распространенные в судебной системе являются примерами профессиональной и нравственной деформации, и несомненно дискредитируют судебную систему. В связи с этим, убедительно настаиваем, обратить особое внимание выявлению не только профессиональных знаний, но и наличию нравственных, качеств как осознание профессионального долга, уровень профессионального правосознания, нетерпимость к нарушению требований законности, способность к принятию самостоятельного, свободного от посторонних воздействий решения, в соответствии с законом и по собственному убеждению. Способность быть независимым и не подверженным давлению зависит прежде всего от личности судьи и должны составлять особую группу требований, предъявляемых к кандидатам в судьи. Просим также обратить особое внимание на деятельность экс-судей, претендующих на должности судей Верховного суда Кыргызской Республики. Ряд из них (Абдрахманов Жакып – бывший судья ВС, Осмонов Айдар – бывший председатель Октябрьского районного суда города Бишкек), будучи судьями добровольно сложили свои полномочия, чтобы избежать ответственности за поведение, не соответствующее высокому званию судьи. Рекомендация таких судей к назначению является не чем иным, как поощрением безответственности и безнаказанности судей, проявлением преступной корпоративной солидарности. Отдавая отправления правосудия в «грязные руки» Вы окончательно подорвете и без того шаткие позиции судебной власти. Наше обращение к Вам является актом общественного доверия и выражением надежды, что Совет по отбору судей внесет значимый вклад в очищение судебной системы от порочащих ее лиц. 1. Сооронкулова К. 2. Карасартова Р. 3. Эшеналиева Н. 4. Нарматова О. 5. Борубаева Г. 6. Булекбаев Э. 7. Талгарбекова Э. 8. Айтбаева Ч. 9. Усупбекова А. 10. Айтбаева А. 11. Эркебаева А. 12. Карабекова Э. 13. Асанова Ж. 14. Казакова Н. 15. Бепеева Г. 16. Турдалиев М. 17. Токтокунова Т. 18. Рыскелдиев О. 19. Токтонасыров О. 20. Керимова Н. 21. Жаманкулов Т. 22. Мырзаканов К. 23. Мырзаканова Г. 24. Джурабаева Г. 25. Усманалиева Б. 26. Айбек Мырза 27. Саданбеков Э. 28. Жумабеков М. 29. Мамакеева З. 30. Аргымбаев С. 31. Нарын Айып 32. Зульфия Марат 33. Сасыкбаева А. 34. Турдукулов А. 35. Арстанбекова А. 36. Култаева А. 37. Рысбаева А. 38. Жакшылык Бердибек уулу 39. Канат Азиз 40. Казакова Н. 41. Мамытов М. 42. Аскарбеков М. 43. Жумашев Б. Контактные лица: Соронкулова К. – 0700113334 Айтбаева А.- 0553602375

Бейшембие Н. добавлен 15.02.2018   

Доброго времени суток. 2 февраля 2018 года под председательством Асанбаева Б.С судебная коллегия в составе судей Кудабаева Г.И. и Омуралиева А.М. по делу АИ-04_182/17 УД вынесли приговор об отмене приговора Каракольского городского суда. от 15 ноября 2018 года. Считаю что они вообще не изучив уголовное дело вынесли незаконное решение, и это не голословно и доказывается по следующим основаниям: 1)Не достаточно изучено вещественное доказательство осужденной и заключения экспертиз. А именно заключения биологической экспертизы проведенной экспертом Дюшеевой Г. Иссык-Кульского СМЭ все представленные на исследование предметы как описывает сам эксперт были исследованы как визуально так и под УФЛ, однако дубленка принадлежащее на тот момент подозреваемой Мукамбетовой Р. не было исследовано с применением УФЛ , а визуально таким образом следы крови обнаруженные на правом рукаве размерами 2Х3 см. обнаружены путем визуального исследования. В ходе судебного следствия в целях уточнения каким образом образовалось пятно (свежей кровью, свернувшейся кровью и т.д.) было назначена комплексная экспертиза так как при изъятии дубленки как вещественное доказательство ни следователь ни понятые визуально не заметили пятно и не указали в акте изъятия( согласно показаний данными ими в суде). Согласно заключения эксперта биолога при назначении комплексной экспертизы в Государственной судебно-экспертной службе при правительстве КР и эксперта Республиканского центра СМЭ МЗ КР. каких либо следов крови на дубленке Мукамбетовой Р. не обнаружили и в исследовательской части заключения указали, что «при тщательном, визуальном и под УФЛ каких либо пятен похожих на кровь не обнаружено». При этом указывают, что имеется вырезка размерами 0.5Х3.4 см. Но даже если предположим, что пятно крови обнаруженное экспертом Дюшеевой Г. были вырезаны то согласно элементарной геометрии вырезанная часть материи в 1,7 кв. см. меньше и по объему и по площади 6 кв. см. таким образом все равно даже при вырезании объекта для исследования должны были остаться часть пятна которую при любых обстоятельствах если оно вообще было, должны были обнаружить эксперты. Вообще не понятно зачем эксперт Дюшеева Г. произвела вырезку так как согласно пункта 3 части 5 статьи 63 УПК КР и положения о производстве СМЭ утвержденное постановлением Правительства КР запрещено производить какие либо действия которые могут повредить представленное на исследование предмет, и если это вызвано необходимостью то только по разрешению следователя или суда. Как видно из материалов дела никто не просил об этом и не давал на то разрешение ни суд ни следователь. Кроме того исследованная часть вырезанного объекта интересующее эксперта после исследования должно было приобщено к материалам уголовного дела, а его нет. И вообще не понятно почему все вещи изьятые с места проишествия, а именно вещи и принадлежности потерпевшей можно исследовать не вырезая, а дубленку надо вырезать, что только дубленка не поместилась в колбу, а тошоки, кофта и другие вещи помещаются? 2) По статье 315 часть 1 УК КР осудили одному году лишения. Хотя судья Каракольского городского суда Суранчиев вынес постановление о прекращении уголовного дела в части 315 ч 1 УК КР, т.е. за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Преступление небольшой тяжести в соответствии Ст.10 УК КР. В соответствии ст. 67 ч 1 п 1 УК КР прошел 1 год после совершения преступления. (Срок давности истек подлежит прекращению).А судьи Иссык-Кульского областного суда сообщают в приговоре , что по статье 315 УК КР не принято решении, Они вообще знакомились с материалами уголовного дела или нет? Как можно не заметить постановление суда о прекращении уголовного преследования по части статьи 315 УК КР. И после этого назначают еще наказание в виде одного года лишения свободы. Судьи сами нарушают закон? И этот судья претендует на должность судьи Верховного суда? Субъективное мнение судьи о виновности или не виновности складывается исключительно из материалов уголовного дела, а не от всякого рода сплетен и оговоров. И если такие судьи еще будут в верховном суде то о какой судебной реформе может идти речь, на кого мы будем полагаться? Одно беззаконие и бесчинства в правовой сфере, и если такие люди называющие себя «профи» пройдут в Верховный суд наверное такие же « профи» их и назначают.

Молдакунов Тынчтык добавлен 12.02.2018   

Добрый день. Есть ли у СОВЕТА СУДЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ официальный сайт???


1 | 2 | 3 > >>
Блог
Председателя Совета

Совет по отбору судей Кыргызской Республики принимает положительные и отрицательные отзывы кандидатов на должность судей Кыргызской Республики.
Для кандидатов на должность судей Конституционной палаты Верховного Суда КР!

Интернет-приемная

 всего вопросов: 741
 всего ответов:    572

Видео